Welkom bij onze Progressief Liberale Gemeente.

26 juni 2019 | 23 Sivan 5779

De eredienst heeft de volgende indeling

De eredienst heeft de volgende indeling

 

1. Er wordt geopend met inleidende gezangen en lofzeggingen waaronder enkele psalmen. (de Pesoeké-de-zimra), Sidoer: bladzijde 4 t/m 56 en 258 t/m 262.

2. Ingeleid door de chazzan en voorafgegaan door zegenspreuken reciteert

de gemeente de joodse geloofsbelijdenis, het Sjema, waarin de EEN-heid van God centraal staat.

De zegenspreuken huldigen Hem als:

- de Schepper van het Al

- de God die zich openbaarde en de Tora gaf als leidraad voor het leven

- de God die de mensheid zal verlossen.

Sidoer: bladzijde 264 t/m 276.

 

3. Het hoofdgebed, genoemd Amida of Achttiengebed (sjemoné esré).

Dit Achttiengebed bevat op weekdagen 19 (!) lofzeggingen die smeekbeden bevatten voor het welzijn van zowel het individu als voor het volk en voor de Messiaanse verlossing van de wereld als geheel.

Op Sjabbat worden slechts zeven lofzeggingen gezegd.

Dit gebed wordt eerst staande in stilte gelezen, ieder leest zachtjes voor zich. Op dat moment is ook ruimte voor persoonlijke gebeden en gedachten. Vervolgens wordt de tekst herhaald, d.w.z. hardop gelezen/gezongen door de chazzan)

Sidoer: bladzijde 278 t/m 298.

 

4. De Toradienst, opening en ronddragen.

Sidoer bladzijde 300 t/m 340.

Tora betekent Leer of “Aanwijzing tot Leven”.

De lezing van de Tora en de voorbereiding daarop vormen het centrale deel van de dienst.

De dienst rond de Tora brengt de openbaring aan de berg Sinai in herinnering.

 

juni

  • <  
  •   >
z m d w d v z
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

e-boekhouden