Welkom bij onze Progressief Liberale Gemeente.

16 november 2018 | 8 Kislev 5779

Onderwijs

Onderwijs

Joodse les voor kinderen van 4 tot 13 jaar (Talmoed Tora) in de LJG Utrecht 
Joods-zijn is leuk. Het is ons doel om kinderen het Jodendom te laten ervaren en beleven. Dat betekent, dat de kinderen niet alleen leren over het Jodendom of om Hebreeuws te lezen, maar dat zij leren zelf actief te participeren in de Joodse gemeenschap. Voldoende kennis zal de kinderen helpen zelfbewuste en weerbare Joodse volwassenen te worden, met een sterke en positieve Joodse identiteit in een niet-Joodse omgeving. Daaraan willen wij een bijdrage leveren, als ondersteuning van de Joodse opvoeding thuis. Er is gemiddeld eens in de veertien dagen Joodse les, steeds op zondagochtend. Door vakanties en (Joodse) feestdagen kan het voorkomen, dat er soms vaker of juist minder les is in een maand.

Actief leren
Kinderen onthouden wat zij zien en doen. Daarom geven onze lessen de kinderen elementaire instructie en begeleiding, zodat ze zelf het Jodendom op hun eigen manier kunnen verkennen.

De lessen zijn een voorbereiding voor de bar mitswa-lessen, die naast de Talmoed Tora worden gegeven. 

In de Joodse traditie is kennis heel belangrijk. Denk aan kennis van de Joodse traditie, cultuur, de staat Israel, de Joodse geschiedenis en religie, zoals de Joodse feestdagen, tefillot (gebeden) en sjoel. Dat geldt ook voor kennis van het Hebreeuws. Daarbij maken de kinderen met de methode Kadima op een speelse wijze kennis met het Hebreeuwse Alefbeet. Als een kind Nederlands kan lezen en schrijven, kan het beginnen met het leren lezen en schrijven van Hebreeuws. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het lesboek ‘Hoi ik lees Ivriet’. Zie ook: www.ikleesivriet.nl. Na ‘Hoi ik lees Ivriet’ gaat de leerling verder met de berachot en het lezen uit sidoer, als voorbereiding op de Bar/t Mitswa.

Hoe ziet onze klas eruit
Klein, gezellig en leerzaam. De kinderen werken in niveaugroepen. Wij hebben een gezamenlijk ontmoetingsruimte en verschillende plekken om in kleinere groepen of individueel te kunnen werken.

Actieve betrokkenheid van thuis
De actieve betrokkenheid van thuis en de Joodse opvoeding door de ouders is een voorwaarde voor het succes van de Joodse lessen.
Eén maal per jaar worden de ouders op een ouderbijeenkomst bijgepraat over de voortgang van de lessen en om vragen over de vorderingen van hun kind beantwoord te krijgen.
Verder zijn de leerkrachten natuurlijk altijd bereid tot een gesprek na de les. Na elke lesochtend is er korte bijeenkomst in de sjoel waarin leerlingen elementen uit de dienst (zoals het Sjema, en het Adon Olam) verzorgen.
Ouders zijn van harte welkom tijdens dit laatste lesonderdeel.

Jaarlijkse activiteiten
Eén maal per jaar is er een Landelijk Onderwijs Weekend, voor alle kinderen vanaf 7 jaar die Joodse les hebben bij één van de LJG’s in Nederland.
Dit Weekend duurt van vrijdagmiddag tot zondagmiddag op een mooie locatie ergens in Nederland. Zo maken de kinderen kennis met andere Joodse kinderen uit Nederland
en beleven zij samen de sjabbat in aanwezigheid van leerkrachten en  rabbijnen uit de verschillende gemeenten.

De kinderen van 11 tot 13 jaar nemen deel aan de Sjoa-lessen, die jaarlijks worden georganiseerd door de afdeling Educatie van het Joods Historisch Museum in Amsterdam.
Zo leren zij samen met andere Joodse jeugd uit Nederland over deze donkere periode in onze geschiedenis.

De Sjlicha (Landelijke Jongerenwerker) komt een aantal keren per jaar een les verzorgen over Israel.

Nieuwsgierig?
Op afspraak zijn ouders(-s) en natuurlijk uw kind (-eren) van harte welkom om kennis te komen maken. Meer informatie over het onderwijs via: talmoedtora.utrecht@gmail.com.

november

  • <  
  •   >
z m d w d v z
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 

e-boekhouden